tomasz-gizinski

Witam na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej. Kancelaria funkcjonuje od 2010 r. i ma siedzibę w Warszawie. Naczelną zasadą jaka przyświeca mi w mojej bieżącej pracy jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi prawnej osób i instytucji, które powierzają mi prowadzenie swoich spraw. Dlatego każdy klient jest u mnie traktowany indywidualnie, zaś każda sprawa jest dla mnie tak samo ważna.

Zajmuję się świadczeniem usług prawnych obejmujących szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek handlowych, prawo własności intelektualnej oraz dochodzeniem odszkodowań.

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego znaczna część prowadzonych przeze mnie procesów sądowych stanowią sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania. Podstawową specjalizację prowadzonej przeze mnie Kancelarii stanowią jednak sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym przede wszystkim rozwody, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty i podział majątku.

Obok prawa rodzinnego, podstawową specjalizację prowadzonej przeze mnie Kancelarii stanowi prawo pracy. W zakresie prawa pracy zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem spraw sądowych o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie, sprostowanie świadectwa pracy, a także o odszkodowanie za mobbing i dyskryminację.

W zakresie prawa spółek handlowych zajmuję się przeważnie prowadzeniem spraw o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz o stwierdzenie nieistnienia uchwały rady nadzorczej, wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki.

Prowadząc sprawy sądowe staram się zapewniać najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku postępowania sądowego wymaga jednak zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu właściwego przygotowania procesu. Działania te sprowadzać się powinny przede wszystkim do zebrania oraz właściwego zabezpieczenia materiału dowodowego. Żeby mogły być one w pełni skuteczne, konieczne może być jednak uzyskanie profesjonalnych informacji. Dlatego, jako adwokat, oferuję moim potencjalnym klientom możliwość bezpłatnych konsultacji telefonicznych jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie sprawy.

Indywidualne podejście do każdej sprawy, najwyższa staranność i profesjonalizm, to podstawowe zasady mojego działania. Zdaję sobie sprawę, że każda sprawa jest wyjątkowa i ważna. Jako adwokat, staram się więc wychodzić poza obowiązujące standardy i zapewniać moim klientom coś więcej, niż tylko profesjonalną obsługę.