Warszawski adwokat do rozwodu

W zakresie prawa rodzinnego zajmuję się prowadzeniem spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz dochodzenie alimentów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rozwód może być orzeczony wówczas, gdy doszło do trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Rozwód nie może zostać jednak orzeczony, jeżeli mimo trwałego rozkładu pożycia, ucierpiałoby na tym dobro małoletnich dzieci. Rozwód nie może zostać także orzeczony, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jako adwokat, zajmuję się prowadzeniem spraw o rozwód, obejmujących następujące kategorie spraw:

 • rozwód bez orzekania o winie ? w przypadku niezgłoszenia przez żadnego z małżonków żądania o stwierdzenie rozwodu z winy drugiego małżonka
 • rozwód z orzekaniem o winie ? w przypadku zgłoszenia przez co najmniej jednego z małżonków żądania o stwierdzenie rozwodu z winy drugiego małżonka
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej ? w przypadku braku zgody małżonków w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • rozwód z ustaleniem kontaktów z dzieckiem – w przypadku braku zgody obojga małżonków w kwestii kontaktów w dzieckiem tego rodzica, któremu nie powierzono sprawowania władzy rodzicielskiej
 • rozwód z orzekaniem alimentów na dzieci ? w przypadku konieczności zapewnienia środków utrzymania na rzecz dzieci małżonka,
 • rozwód z orzekaniem alimentów dla małżonka ? w przypadku stwierdzenia winy jednego z małżonków, albo popadnięcia niewinnego małżonka w niedostatek
 • rozwód z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania ? w przypadku konieczności określenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 • rozwód z podziałem wspólnego majątku ? w przypadku dokonania podziału wspólnego majątku w wyroku rozwodowym
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa ? w przypadku konieczności zabezpieczenia powództwa, np. w zakresie wypacania alimentów w okresie trwania postępowania sądowego
 • rozwód z wnioskiem o eksmisję – w przypadku konieczność dokonania eksmisji ze wspólnego mieszkania jednego z małżonków z powodu stosowania wobec drugiego małżonka przemocy

W sprawach związanych z dochodzeniem alimentów zajmuję się prowadzeniem następujących kategorii spraw:

 • dochodzenie alimentów na dziecko
 • zasądzenie alimentów na małżonka
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi

Prawo rodzinne i rozwody to moja specjalizacja. Prowadząc sprawy o rozwody staram się więc zapewnić, i zapewniam, najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągniecie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga jednak zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed wszczęciem postępowania moi klienci podjęli wszelkie niezbędne kroki w celu właściwego przygotowania postępowania. Sprowadzać się one będą przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego, co umożliwia nam w pełni profesjonalne reprezentowanie naszych klientów w sprawach o rozwody. W celu właściwego zebrania i zabezpieczenia materiału dowodowego oferuję moim potencjalnym klientom możliwość bezpłatnych konsultacji telefonicznych, jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie sprawy.

Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzę w sposób indywidualny. Jako adwokat, zdaję sobie jednak sprawę z poczucia dyskomfortu, jaki występuje w sprawach o rozwody. Dlatego staram się zapewnić swoim klientom maksimum niezbędnego komfortu, empatii i zrozumienia.