Od
2010

Posiadam uprawnienia zawodowe od 2006 r., początkowo jako radca prawny, następnie jako adwokat. Od 2010 r. prowadzę Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Naczelną zasadą, jaka przyświeca mi w praktyce zawodowej jest zapewnienie moim klientom najwyższej jakości obsługi prawnej, przy jednoczesnym okazywaniu im pełni szacunku i zrozumienia.

Adwokat Tomasz Giziński – doświadczenie zawodowe

Jestem warszawskim adwokatem z doświadczeniem zawodowym zarówno jako pełnomocnik procesowy – ponad 120 prowadzonych spraw sądowych, jak również w udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i prowadzeniu mediacji. Oprócz doświadczenia czysto prawniczego posiadam doświadczenie menadżerskie – jako prezes zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wszechstronne doświadczenie zawodowe pozwala mi dostrzegać rzeczywistość zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, co jest cenne zwłaszcza przy udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu mediacji w zakresie prawa pracy. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji i wypowiedzi dla środków masowego przekazu.

Nasza misja

Misja – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Jako adwokat staram się zapewniać klientom najwyższą jakość obsługi prawnej. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku sprawy wymaga zawsze pełnego współdziałania na linii adwokat – klient. Dlatego ważne jest, żeby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu właściwego przygotowania procesu.

Działania te sprowadzać się powinny przede wszystkim do zebrania oraz zabezpieczenia właściwego materiału dowodowego, dlatego jako adwokat oferuje przeprowadzenie konsultacji jeszcze przed podjęciem się prowadzenia sprawy.

Podstawowe zasady działania, jakimi kieruję się w swej praktyce, jako adwokat, to indywidualne podejście, najwyższa staranność i profesjonalizm. Zdaję sobie sprawę, że każda sprawa jest wyjątkowa i ważna. Dlatego też staram się wychodzić poza obowiązujące standardy i zapewniać klientom coś więcej, niż tylko profesjonalną obsługę.

Właściwość terytorialna – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Prowadzona przeze mnie kancelaria zajmuje się prowadzenia spraw w sądach mających siedzibę na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz w przylegających powiatach.

Czym zajmuje się kancelaria?

Specjalizacje adwokata Tomasza Gizińskiego w Warszawie

Prawo pracy

Rozwody

Prawo rodzinne

Prawo spółek handlowych

Prawo cywilne

Odszkodowania

Zakres usług warszawskiego adwokata

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy moja warszawska kancelaria prowadzi sprawy sądowe o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, dochodzenie należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie należności o premie i nagrody, a także z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników i pracodawców.

Prawo ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych prowadzona przeze mnie warszawska kancelaria sporządza odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS odmawiających przyznania renty, emerytury oraz kwestionujących zatrudnienie osób korzystających ze zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich.

Prawo rodzinne i rozwody

W zakresie prawo rodzinnego zajmuję się prowadzeniem spraw o alimenty oraz podział majątku po rozwodzie, a także wszechstronnym doradztwem prawnym w tym zakresie.
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

SPECJALIZACJE

Moimi podstawowymi specjalizacjami, jako adwokata są prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo rodzinne.
KONTAKT 24/7

ZADZWOŃ

KONSULTACJA

E-mail

Ostatnie wpisy

Najnowsze wpisy!