Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?? Alimenty są świadczeniem zapewniającym uprawnionemu środki do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb obejmuje zarówno wydatki o charakterze czysto

Read More

Alimenty od dziadków- jak się bronić?

Alimenty od dziadków- jak się bronić? Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci obciąża w pierwszej kolejności rodziców. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania alimentów od rodziców albo jeśli

Read More

Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia zmieniającego

Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia zmieniającego Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę

Read More

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla kierowników komórek organizacyjnych

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla kierowników komórek organizacyjnych Zgodnie z literalnym brzmieniem art.1514 Kodeksu Pracy kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz osobom zarządzającym zakładem

Read More

Zrzeczenie się roszczeń stosunku pracy nie oznacza zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia

Zrzeczenie się roszczeń stosunku pracy nie oznacza zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia Zdarza się, że pracownik, który został bezpodstawnie zwolniony z pracy odwołuje się do sądu pracy.

Read More

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Zdaniem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo

Read More