Czy po urlopie macierzyńskim można zmienić stanowisko pracy?

Czy po urlopie macierzyńskim można zmienić stanowisko pracy?

Wiele pracownic przebywających na urlopie macierzyńskim obawia się sytuacji jaka czeka je po powrocie. Często ma miejsce sytuacja, że praca wykonywana przed zajściem w ciążę jest już wykonywana przez inną osobę, która w ocenie przełożonych sprawdza się na tym stanowisku. Czy zatem można pracownicę po urlopie macierzyńskim przesunąć na inne stanowisko?

Dopuszczalność zmiany stanowiska pracy po urlopie macierzyńskim

Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego jest co do zasady niedopuszczalna. Ustawodawca przewidział jednak od tej zasady wyjątek. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli powrót na dotychczas zajmowane stanowisko stał się niemożliwy. W takim przypadku pracodawca powinien zatrudnić pracownicę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem macierzyńskim lub na innym stanowisku, które jest odpowiednie ze względu na jej kwalifikacje. O tym czy powrót na dotychczas zajmowane stanowisko pracy jest możliwy decyduje pracodawca, ale decyzja ta nie powinna być podjęta arbitralnie, tylko być uzasadniona obiektywnymi przesłankami. Brak możliwości zatrudnienia pracownicy na dotychczasowym stanowisku nie będzie miał miejsca w sytuacji, gdy ono wciąż istnieje, ale jest zajmowane przez inną osobę. Inaczej będzie przedstawiać się sytuacja, gdy uległo ono likwidacji. W takim przypadku można rzeczywiście uznawać, że dalsze zatrudnianie pracownicy na dotychczasowym stanowisku pracy jest obiektywnie niemożliwe. Likwidacja musi mieć oczywiście charakter rzeczywisty. Jeżeli będzie ona pozorna, to zmiana stanowiska pracy będzie nieuzasadniona. Z likwidacją pozorną będziemy mieć do czynienia, jeżeli stanowisko pracy dalej istnieje, ale pod inną nazwą. Przesądzać o tym będzie przede wszystkim zakres obowiązków. Jeżeli pokrywają się one z dotychczasowymi obowiązkami, jakie miała pracownica, to można uznać, że stanowisko pracy w dalszym ciągu istnieje.

Czy można pracownicy obniżyć wynagrodzenie?

Nawet jeżeli pracodawca zdecyduje się przenieść pracownicę na inne stanowisko pracy to nie powinno to prowadzić do obniżenia jej wynagrodzenia. Jeżeli więc nowa praca miałaby wiązać się z uzyskiwaniem niższych zarobków to pracownica ma prawo do dodatku rekompensującego jej taką obniżkę.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na mojej stronie głównej – kancelaria prawa pracy.

Next Post