Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów??

Alimenty są świadczeniem zapewniającym uprawnionemu środki do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb obejmuje zarówno wydatki o charakterze czysto egzystencjalnym, czyli ponoszone na mieszkanie, wyżywienie, ubranie, czy opiekę medyczną, jak również wydatki na cele towarzyskie, kulturalne i rekreacyjne.

Jak powstaje obowiązek alimentacyjny

Alimenty mogą zostać przyznane bądź na podstawie wyroku sądu (w sprawie o rozwód lub o alimenty) bądź na postawie umowy w sprawie świadczeń alimentacyjnych.

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów

Wysokość alimentów nie jest ustalona raz na zawsze. W razie istotnej zmiany okoliczności możliwe jest wystąpienie z powództwem o zmianę obowiązku alimentacyjnego, zarówno poprzez podwyższenie wysokości alimentów, jak i ich obniżenie. Chcąc bronić się przed ich podwyższeniem należy wykazać, że potrzeby uprawnionego nie uległy zwiększeniu lub, że zobowiązany nie ma możliwości finansowania zwiększonych potrzeb. Możliwe jest oczywiście popieranie obu twierdzeń.

Kwestionowanie wyższych kosztów utrzymania

Kwestionowanie wyższych kosztów utrzymania należy zawsze odnosi do konkretnego przypadku. Jeżeli uprawniony lub osoba działająca w jego imieniu, będzie wskazywał na wzrost wydatków, to trzeba zastanowić się, czy takie wzrost jest uzasadniony. I tak w przypadku wzrostu wydatków na mieszkanie należało będzie się zastanowić z czego on wynika. Jeżeli został spowodowany np. podwyżkami opłat za korzystanie z dotychczasowego mieszkania, np. opłat za wywóz śmieci, to trudno będzie z takim wzrostem polemizować. Jeśli natomiast zostanie spowodowany zmianą przez uprawnionego mieszkania (np. gdy pełnoletnie dziecko postanowiło się usamodzielnić i wynajęło mieszkanie) to taki wzrost wydatków może być w konkretnym przypadku uzasadniony bądź nieuzasadniony. Jeżeli przeprowadzka wynika z rozpoczęcia nauki w innej miejscowości, to to ponoszenie większego kosztu może być wprawdzie uzasadnione, ale nieuzasadniona może być jego wysokość. Należy rozważyć, czy konieczne jest wynajęcie całego mieszkania, czy może zasadne byłoby zamieszkanie akademiku lub na stancji. Zobowiązany nie musi przecież zapewniać uprawnionemu warunków komfortowych, zwłaszcza jeśli sam ich nie posiada.
Podobnie przedstawia się to w przypadku innych kosztów. Ponoszenie większych wydatków na leczenie jest co do zasady uzasadnione, ale w okolicznościach konkretnej sprawy może być nieuzasadnione. Jeśli leczenie nie może zostać przeprowadzone w placówkach publicznej służby zdrowia to takie koszty będą uzasadnione, jeśli natomiast może bez większych przeszkód zostać przeprowadzone w publicznej służbie zdrowia to takie koszty będą nieuzasadnione.

Kwestionowanie możliwości ponoszenia wyższych alimentów

Jeśli nie można zakwestionować zasadności zwiększenia wydatków można przedstawić twierdzenie o braku możliwości ponoszenia większych świadczeń. Może to wynikać zarówno ze spadku dochodów zobowiązanego, jak również ze wzrostu jego kosztów utrzymania.
Wybór konkretnej linii obrony zależy zawsze od konkretnej sprawy.