Archiwa kategorii: publikacje

Zrzeczenie się roszczeń stosunku pracy nie oznacza zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia

Zdarza się, że pracownik, który został bezpodstawnie zwolniony z pracy odwołuje się do sądu pracy.Przed sądem pracy, wiadomo, sprawa toczy się długo, emocje z czasem przygasają, i w końcu dochodzi do zawarcia z pracodawcą ugodę sadową . Warunki takiej ugody zostają z reguły określone w taki sposób, że pracodawca zobowiązuje się wypłacić pracownikowi jakąś kwotę tytułem odszkodowania, zaś pracownik zrzeka się  wszelkich roszczeń ze stosunku pracy. Czytaj dalej

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży lub na urlopie macierzyńskim jest w zasadzie niedopuszczalne. Zgodnie bowiem  z art. 177 § 1 Kodeksu Pracy  pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Czytaj dalej

Odszkodowanie z AC mimo utraty kluczyków i dokumentów

Ogóle warunki ubezpieczenia AC przewidują zazwyczaj wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku utraty przez posiadacza pojazdu kluczyków lub dokumentów rejestracyjnych pojazdu. Postanowienia te są w zasadzie zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, które nakazują ubezpieczonemu podejmować działania w celu zapobieżenia szkodzie lub przynajmniej w celu zminimalizowania jej rozmiarów. Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa, a uniewinnienie wyrokiem sadu karnego

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa, a odmowa wszczęcia postępowania karnego

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Czytaj dalej