Archiwa kategorii: publikacje

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla kierowników komórek organizacyjnych

Zgodnie z literalnym brzmieniem art.1514 Kodeksu Pracy kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz osobom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych tylko wówczas, gdy praca w nadgodzinach świadczona jest w niedzielę lub w święto, oraz tylko wówczas, gdy nie otrzymali w zamian innego dnia wolnego od pracy.Takie brzmienie przepisu nie upoważnia jednak do wyciągnięcia wniosku, że pracodawca ma prawo organizować pracę kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych w sposób zakładający regularne wykonywanie przez nich obowiązków ponad normy czasu pracy. Czytaj dalej

Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia zmieniającego

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, co oznacza, że do roszczeń pracowniczych z tytułu niezgodnego prawem wypowiedzenia warunków pracy i płacy znajdują zastosowanie regulacje prawne właściwe dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Czytaj dalej