Tomasz Giziński - adwokat

Tomasz Giziński

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem zawodowym, w tym dziesięcioletnim stażem w prowadzeniu indywidualnej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Specjalizuję w prowadzeniu sporów prawnych przed sądami i urzędami, w prowadzeniu negocjacji oraz w udzielaniu pomocy prawnej w ramach bieżącego doradztwa.

„ Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.” Immanuel Kan

Adwokat Tomasz Giziński – kwalifikacje zawodowe

W 2002 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a w 2006 r. ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Początkowo praktykowałem jako radca prawny a od 2013 r. jako adwokat. Do 2010 r. pracowałem w spółkach i kancelariach jako radca prawny. Od 2010 r. prowadzę własną indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Od 2010 r. praktykuję jako warszawski adwokat. Posiadam doświadczenie zawodowe jako pełnomocnik procesowy – ponad 150 prowadzonych spraw sądowych oraz w bieżącym doradztwie prawnym. Posiadam doświadczenie menadżerskie jako członek organów spółek prawa handlowego.

Moje doświadczenie zawodowe pomaga mi oceniać problematykę prawną z punktu widzenia pracodawcy i pracobiorcy. Posiadam dorobek publikacyjny. Udzielałem także wielu wypowiedzi dla środków masowego przekazu.

Celem prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej w Warszawie jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi prawnej, przy jednoczesnym zrozumieniu indywidulanych potrzeb i problemów moich klientów. Nie jestem nastawiony jedynie na osiąganie zysku, ale na jak najlepsze rozwiązanie ludzkich problemów.

Adwokat Tomasz Giziński – w czym się specjalizuję

Podstawowe specjalizacje, którymi zajmuję się jako adwokat, to prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo rodzinne.
Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem sporów z zakresu prawa pracy, a także prowadzenie negocjacji oraz bieżącego doradztwa prawnego. Spory z zakresu prawa pracy obejmują sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, dochodzenie roszczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dochodzenie roszczeń o zapłatę premii oraz nagród, zakazu konkurencji a także z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Jako adwokat reprezentuję zarówno pracodawców i pracobiorców.
Prawo ubezpieczeń społecznych
Moja warszawska kancelaria zajmuje się sporządzaniem odwołań od decyzji wydawanych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie odmowy przyznania uprawnionym prawa do świadczeń z tytułu renty, emerytury oraz decyzji kwestionujących zatrudnienie ubezpieczonych lub wysokość podstawy świadczeń dla osób korzystających ze zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich.
Prawo rodzinne i rozwody
Świadczona przeze mnie pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego obejmuje wszechstronne doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw sądowych w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, alimenty, kontakty, itp.

Misja – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Jako adwokat staram się zapewnić klientom jak najwyższą jakość obsługi prawnej. Dla uzyskania przez moich klientów korzystnego rozwiązania ich problemów nie wystarczy wykonywanie przeze mnie, jako przed adwokata, czynności procesowych. Żeby móc właściwie wykonywać moje zadania, jako adwokat, muszę zrozumieć problemy z jakimi zgłaszają się do mnie moi klienci. Dla właściwego prowadzenia spraw sądowych niezbędne jest także pełne współdziałanie adwokata z klientem. Wymaga ono wspólnego podjęcia działań w celu zgromadzenia jak najbardziej pełnego materiału dowodowego, który jest niezbędny do udowodnienia podnoszonych roszczeń. Dlatego, jako adwokat, oferuje przeprowadzenie konsultacji jeszcze przed podjęciem się prowadzenia postępowania sądowego.

Współpraca adwokata z klientem powinna opierać się na pełnym zaufaniu. Jako adwokat zobowiązuję się działać w interesie moich klientów, przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz unikać działań i przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.

Zasady, jakimi kieruję się jako adwokat, to nie tylko zachowanie najwyższych standardów obsługi prawnej, ale także indywidualne podejście do klienta. Zdaję sobie sprawę, że każda sprawa jest ważna i wyjątkowa.

Właściwość terytorialna – Kancelaria Adwokacka Tomasza Gizińskiego

Moja kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzenia spraw w sądach zlokalizowanych na terenie Warszawy. Wyjątkowo podejmuje się prowadzeniem spraw sądowych także poza Warszawą.