Prawo cywilne

Prowadzona przez Kancelarię działalność w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • prawo autorskie
 • dobra osobiste
 • wady oświadczeń woli
 • warunki i terminy
 • przedawnienie roszczeń majątkowych
 • własność
 • przeniesienie własności
 • współwłasność
 • nabycie i utrata własności
 • użytkowanie wieczyste
 • użytkowanie
 • służebności
 • zastaw
 • posiadanie
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • czyny niedozwolone
 • odszkodowanie
 • potrącenie i zwolnienie z długu
 • sprzedaż
 • dostawa
 • kontraktacja
 • zlecenie
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • najem
 • dzierżawa
 • umowa przewozu
 • umowa spedycji
 • umowa ubezpieczenia
 • umowa składu
 • spółka cywilna
 • poręczenie
 • gwarancja bankowa
 • windykacja roszczeń pieniężnych
 • windykacja roszczeń niepieniężnych

Skontaktuj się!

Kontakt

 • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
 • +48 694 444 797
 • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa