Kancelaria prawo pracy

Podstawową specjalizacją mojej kancelarii jest prawo pracy. Zajmuję się świadczeniem usług prawnych w tym zakresie zarówno na rzecz pracodawców i pracowników.

Usługi prawne w zakresie prawa pracy obejmują zarówno konsultacje zagadnień z prawa pracy, jak również przygotowywanie dokumentów, umów i prowadzenie spraw sądowych.

Świadczone przeze mnie usługi prawne obejmują najczęściej tematykę dotyczącą zwalniania pracowników, a w szczególności dochodzenia roszczeń o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, dochodzenie odpraw przysługujących w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a także odszkodowań za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Świadczone przeze mnie usługi obejmują także inne sprawy, a w szczególności dotyczące roszczeń pracodawców wobec pracowników z tytułu rozwiązania umów o pracę przez pracowników oraz odszkodowań za szkody wyrządzone pracodawcom przez pracowników.

Moje doświadczenie w zakresie spraw sądowych obejmuje ponad 150 postępowań sądowych i kilka tysięcy odbytych konsultacji.

Skontaktuj się!

Kontakt

  • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
  • +48 694 444 797
  • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa