Na stronie możemy znaleźć sporo pomocnych informacji i wskazówek, odnośnie wielu specjalizacji. Główną ze specjalizacji jest prawo pracy. Na ten temat znajdziemy tu najwięcej istotnych porad i artykułów – spory z zakresu prawa pracy, które obejmują wiele ważnych wątków, takich jak : przywrócenie do pracy; umów o pracę ( odszkodowania za wypowiedzenie umowy; odszkodowania za rozwiązanie umowy, bez wypowiedzenia z winy pracownika ); dochodzenie roszczeń, z uwagi na pracę w nadgodzinach, dochodzenie roszczeń o zapłatę premii, oraz nagród. Znajdziemy również artykuły na temat mobbingu i dyskryminacji. Adwokat Tomasz Giziński, posiada również wiele innych specjalizacji, takich jak: prawo rodzinne i rozwody, prawo cywilne, prawo spółek handlowych, oraz odszkodowania. Z każdej z tych płaszczyzn możemy liczyć na indywidualne doradztwo, oraz cenne wskazówki.

Kancelaria prawo pracy Warszawa – PEŁNA OFERTA