Prawo spółek handlowych

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz ich wspólników. Obsługa prawna obejmuje zarówno zakładanie spółek handlowych jak również świadczenie innych usług związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Czynności związane z założeniem spółki obejmują przygotowywanie następujących dokumentów oraz wykonanie następujących czynności:

 • umowa spółki jawnej
 • umowa spółki partnerskiej
 • umowa spółki komandytowej
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.)
 • statut spółki akcyjnej
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

W sporach korporacyjnych zajmujemy się bieżącym doradztwem prawnym oraz reprezentacją naszych klientów podczas posiedzeń organów spółek.

Reprezentujemy naszych klientów także w postępowaniach sądowych o:

 • uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników
 • stwierdzenie nieistnienia uchwały rady nadzorczej
 • wyłączenie wspólnika
 • rozwiązanie spółki
 • zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień
 • zobowiązanie zarządu do udostępnienia wglądu dokumentów

Skontaktuj się!

Kontakt

 • tomasz.gizinski@adwokatura.pl
 • +48 694 444 797
 • Al. Solidarności 119/125 lok. 67 00-897 Warszawa