Różnicowanie wynagrodzeń pracowników - kiedy jest zakazane a kiedy dozwolone

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników - kiedy jest zakazane a kiedy dozwolone

Czy możliwe jest stosowanie różnych stawek wynagrodzenia wobec pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę? W dzisiejszym blogu chciałbym odpowiedzieć na to pytanie.

Na wstępie należy rozróżnić dwa pojęcia: „takiej samej pracy” i „pracy o jednakowej wartości”. Zgodnie z Kodeksem Pracy jeżeli pracownicy wykonują taką samą pracę należy im się za nią takie samo wynagrodzenie. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja jeśli pracownicy nie wykonują takiej samej pracy, tylko pracę o jednakowej wartości. Teoretycznie rzecz także oni mają prawo do takiego samego wynagrodzenia. Cały kłopot sprowadza się do tego w jaki sposób można wykazać, że ich praca ma taką samą wartość.

Pojęcie pracy o jednakowej wartości zostało zdefiniowane w Kodeksie Pracy. Rozumie się pod nim prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Są to więc przede wszystkim wykształcenie i doświadczenie, jak również odpowiedzialność i wysiłek.

Pracownik wobec którego został naruszony zakaz dyskryminacji płacowej, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W praktyce będzie to najczęściej różnica między wynagrodzeniem lepiej wynagradzanego pracownika a tym gorzej wynagradzanym.

Jeszcze do niedawna dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za zróżnicowanie wynagrodzenia była bardzo trudne. Dla uzyskania odszkodowania oprócz wykazania samego zróżnicowania konieczne było jeszcze wykazanie, że zostało ono spowodowane jakimś kryterium dyskryminacyjnym – np. wieku, płci, czy narodowości. Obecnie nie jest to już konieczne. Wystarczające jest wykazanie, że pracownicy otrzymują różne wynagrodzenie za taką samą pracę, albo za pracę o takiej samej wartości.

Sprawdź pełną ofertę mojej kancelaria prawa pracy w Warszawie.

Next Post