Wakacje na zwolnieniu lekarskim

Wakacje na zwolnieniu lekarskim

Zdarza się, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym nierzadkie są przypadki, gdy pracownicy wyjeżdżają na wczasy i przedstawiają za ten okres zwolnienie chorobowe. Czy pracodawca ma prawo pozbawić takiego pracownika wynagrodzenia i zasiłku, a także czy może to się wiązać dla pracownika z dodatkowymi konsekwencjami? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Pracodawca może nie wypłacić pracownikowi wynagrodzenia chorobowego, jeżeli wykorzystuje on zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem. Takie uprawnienie wynika z art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy jeżeli nie ma on prawa do zasiłku chorobowego. Z kolei art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że pracownik wykonujący w czasie niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały jego okres.

Oznacza to, że jeśli okaże się, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, przez co należy rozumieć m. in. wyjazd na urlop, to pracodawca ma prawo odmówić wypłaty mu wynagrodzenia za cały okres zwolnienia lekarskiego. Jeżeli natomiast zostało już ono wypłacone to może je potrącić w kolejnym miesiącu, na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem stanowi także naruszenie przez pracownika jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych. Taka sytuacja może stać się zatem podstawą do ukarania pracownika karą porządkową, wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Więcej dowiesz się pod linkiem: warszawska kancelaria prawa pracy.

Previous Post

Next Post