Wynagrodzenie

Honorarium za udzielenie ustnej porady prawnej wynosi 200 zł. 

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu czasu pracy i wartości przedmiotu sporu. W sprawach o roszczenia pieniężne honorarium może zostać częściowo ustalone jako procent uzyskanego dla klienta świadczenia.

Przed rozpoczęciem sprawy udzielamy pełnej informacji o dodatkowych kosztach związanych z prowadzeniem postępowania sądowego (opłaty i wydatki sądowe) oraz o ewentualnych kosztach, jakie mogą się wiązać z niekorzystnym wynikiem takiego postępowania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji odnośnie przewidywanego wynagrodzenia zachęcam do złożenia zapytania pod numerem telefonu 690 383 476 lub 694 444 797.